ihitza

jueves, 1 de octubre de 2015
HEGAZTIEN ERANTZUKETA- EGUNA BOLUEN-2015EKO URRIAREN 3AN


Hegaztien Munduko Eguna mundu-mailako gertakizuna da, BirdLife International-ek sustatua, 100 herrialde baino gehiagotan egiten dena. Ekitaldi honetako helburu nagusia hegaztien mundua eta beraien habitatak jendeari hurbiltzea da, beraien bizimodua, mehatxuak eta arriskuak ezagutu ditzagun eta horrela ingurumenaren kontserbazioaren garrantziaz kontzientzia sortzeko. Horretarako, Getxoko Udalak, Bolueko Eraztun Estazioarekin batera, urriaren 3an, larunbata, ospatuko du egun hau, jarduera hauekin:
LARUNBATEAN, URRIAK 3: Hegaztien eraztun jartze zientifikoaren erakusketa. 9:00etatik 13:00etara Bolueko hezegunean. Jarduera hau egiteko eguraldi ona beharrezkoa da. Euria egiten badu edo haize gogorra badabil, jarduera bertan behera utziko da.

Helburu orokorrak:
• Hegaztien mundua jendeari hurbiltzea, gure ingurune natural hurbilena kontserbatzearen garrantziaz kontzientzia sortzeko, gure planetako ingurumen kontserbazioan aurrera egiteko lehenengo urratsa den aldetik.
• Hegaztiek dituzten mehatxuen berri ematea eta beraien biziraupenerako behar diren kontserbazio neurriak azaltzea.

Gainera,
Hegaztien Munduko Egunaren edizio honetako protagonistak txikienak dira. Haiengan gure planetaren balio naturalen kontserbazioarenganako errespetua bultzatuz, gure etorkizuna iraunkorragoa, berdeagoa eta kontsekuenteagoa izatearen alde lanean ari gara.

ANILLAMIENTO DE AVES EN BOLUE  3-octubre 2015

El Día Mundial de las Aves es un acontecimiento a escala mundial promovido por BirdLife International y que se celebra en más de 100 países. El principal objetivo de este evento es acercar al gran público el mundo de las aves y sus hábitats para dar a conocer sus formas de vida, amenazas y peligros, y de esta forma concienciar a los participantes de la importancia de la conservación del medio ambiente. Para ello, el Ayuntamiento de Getxo con la colaboración de la Estación de Anillamiento de Bolue, lo celebrará el sábado 3 de octubre, con la siguientes actividad:


SÁBADO, 3 DE OCTUBRE: Demostración de anillamiento científico de aves. Desde las 9:00 hasta las 13:00 en el humedal de Bolue. Actividad supeditada a unas buenas condiciones meteorológicas. En caso de lluvia o viento fuerte, la actividad se suspenderá.

Objetivos generales:
• Acercar el mundo de las aves a la gente para concienciar sobre la importancia de conservar nuestro entorno natural más cercano, como un primer paso para avanzar en la conservación medioambiental de nuestro planeta.
• Dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan las aves y las medidas de conservación necesarias para su supervivencia.

Además
, los protagonistas de esta edición del Día Mundial de las Aves son los más pequeños. Fomentando en ellos el respeto por la conservación de los valores naturales de nuestro planeta, estamos trabajando por un futuro más sostenible, más verde, más consecuente.